Το γραφείο
   

Ο Γιώργος Περιβολάρης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (CEIPI), όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Α.Κ. Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εργαστεί για το νομικό τμήμα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ειδικότητά του γραφείου είναι η επιχείρησή σας. Ξεκινώντας από τις ανάγκες και τα προβλήματά της σύγχρονης επιχείρησης, αναζητούμε σε όλους τους τομείς του δικαίου τις πιο συμφέρουσες λύσεις, με στόχο την γρήγορη, αλλά και βιώσιμη, ανάπτυξη της επιχείρησης.