Το γραφείο
   

Ο Γιώργος Περιβολάρης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Robert Schuman (CEIPI) του Στρασβούργου, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Α.Κ. Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εργαστεί για το νομικό τμήμα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Το δικηγορικό γραφείο του Γ. Περιβολάρη διαθέτει έναν επιστημονικό συνεργάτη – ειδικό στο φορολογικό δίκαιο, ενώ έχει εξωτερική συνεργασία με δικηγόρο εργατικού δικαίου και με λογιστή.

Σε αντίθεση με την παρωχημένη αντίληψη της εξειδίκευσης που στηριζόταν στην διοικητική διάρθρωση του δικαίου σε ποινικό, αστικό, εμπορικό κλπ, η ειδικότητα του γραφείου είναι η επιχείρηση. Η σύγχρονη επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα που άπτονται όχι μόνο του εμπορικού αλλά και μέρους του αστικού, εργατικού, ποινικού, φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτεί αντίστοιχη γνώση με απομόνωση και χρήση, από κάθε κλάδο του δικαίου, εκείνων των διατάξεων που χρησιμεύουν στη σύγχρονη επιχείρηση, καθώς και οικονομική προσέγγιση του δικαίου.

Η φιλοσοφία, λοιπόν, του γραφείου έχει στο επίκεντρο τη σύγχρονη επιχείρηση. Ξεκινώντας από τις ανάγκες και τα προβλήματά της, αναζητούμε σε όλους τους τομείς του δικαίου τις πιο συμφέρουσες λύσεις, με στόχο την γρήγορη, αλλά και βιώσιμη, ανάπτυξη της επιχείρησης.