Στοιχεία Επικοινωνίας

Γιώργος Περιβολάρης
Δικηγόρος

Φράγκων 13

Θεσσαλονίκη, 54626

Tηλ: 2310 552244

Fax: 2311 241358

info@gperivolaris.gr

Αποστολή